Verhuur accommodatie


De stad, het ocmw en CC De Steiger Menen stellen de accommodatie occasioneel ter beschikking voor het organiseren van activiteiten (sociaal-culturele activiteiten of andere) aan verenigingen of andere gebruikers. Hiervoor wordt een vergoeding gevraagd. Dit reglement geldt voor het cultureel centrum De Steiger Menen en Lauwe, de gemeentelijke basisscholen te Rekkem en Lauwe, de jeugdsites Hoeve Delaere en Zuidstraat en LDC Dorpshuis Rekkem.

Het reglement bestaat uit 2 delen.  Het algemene dat geldt voor alle accommodatie (artikels aangeduid met A) en een specifiek gedeelte (artikels aangeduid met B) die gelden per te huren/gebruiken ruimte of gebouw.

Wat de gevraagde vergoedingen betreft zijn er 2 categorieën:

1.     Voor Meense verenigingen

2.     Voor Niet-Meense verenigingen en commerciële organisaties.

De vergoedingen zijn opgenomen in de specifieke gedeeltes van dit reglement. 

Het gebruik van alle zalen is gratis voor het onderlinge gebruik van de in dit reglement opgenomen gebouwen/diensten/scholen.  Tenzij anders overeengekomen (bvb gebruik theaterzaal cc,…). 

Activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd door stads- en ocmw-diensten zijn gratis in bovenvermelde gebouwen.
Tarieven


Aard activiteit Lokaal Capaciteit Borg* (EUR) Gebruiksvergoeding per dagdeel (EUR)
 Vereniging in Menen Vereniging van buiten Menen of commerciële organisatie
Socio-culturele activiteit of andere activiteiten Polyvalente zaal 240 125 100 400
Kleuterturnzaal (Backstage) 80 125 50 200
Schoolrestaurant 64 125 40 160
Keuken - 125 60 240
Dansfeest/fuif Polyvalente zaal 240 250 250 1000

*Er dient maximaal een waarborg van 250 EUR betaald te worden.


© 2018 Gemeentelijke Basisschool Barthel. Alle rechten voorbehouden.