BAB je mee?

In het schooljaar 2013-2014 keken de leerlingen raar op toen overal op school affiches hingen met daarop 'BAB je mee?'. Hier zat inderdaad meer achter. Het was een actie van de leerlingenraad. De twaalf klaskapiteins hadden het met de juffen Severine en Lore en met meester Tom op een akkoord gegooid. Na het grondig bespreken van alle voorstellen, was de kogel eindelijk door de kerk.

Over wat ging het dan?

Wel, alle leerlingen waren al goed vertrouwd met de figuur van Barthel. Maar sinds geruime tijd tekende onze huistekenaar StijV (Stijn Vandamme) telkens twee vrienden naast Barthel. De leerlingen mochten zelf een naam kiezen. Uiteindelijk werden ze ook bekend gemaakt. De drie vrienden heten aldus Barthel, Arthur en Bieke.

Via het project BAB jij mee? willen we de leerlingen enthousiast maken om een deel van hun werk zelf te organiseren. Meer nog, ze worden bewust van hun eigen kunnen en houden daarmee rekening in de organisatie van hun werk. Hun betrokkenheid is hoger door dat ze uiteindelijk zelf beslissingen kunnen nemen. Dat dit hun welbevinden ook ten goede komt, lijkt ons logisch.

Drie niveaugroepen en een vrije groepBarthel is er voor alle leerlingen. Eigenlijk is dit de leerstof die voor iedereen haalbaar is. Het is de basis dat de leerlingen in de vingers moeten krijgen.

Leerkrachten moeten bestuderen wat in hun aanbod de basisleerstof is.

Leerlingen maken voor zichzelf uit of ze deze basis opnieuw moeten leren, verder moeten oefenen of deze al voldoende in de vingers hebben.Arthur drijft de zorg al wat verder. Hij biedt de kans om extra te oefenen of de leerstof op een wat lager niveau of eerder beperkt in te oefenen.

Leerkrachten moeten bestuderen wat in hun aanbod remediëring of uitbreiding is.

Leerlingen zullen voor zichzelf uitmaken of ze nog wat extra instructie kunnen gebruiken.Bieke was al altijd een beetje excentriek. Wat zij kan is buitengewoon. Maar door die extra moeilijke taak te proberen, vindt ze voor zichzelf een uitdaging.

Leerkrachten voorzien een uitdagend aanbod voor leerlingen die het extraatje nodig hebben.

Leerlingen voelen de noodzaak om wat dieper te spitten of iets helemaal nieuws te leren op hun eigen houtje.In welke groep(en) je ook werkt of welke combinatie er van: we verwachten van de leerlingen een gelijkwaardige inspanning. Daarom moeten we er uiteindelijk ook toe komen dat leerlingen voor hun inzet beloond kunnen worden. Deze groep wil de kinderen enthousiast maken via een creatieve opdracht, een opdracht aan de PC, …


© 2018 Gemeentelijke Basisschool Barthel. Alle rechten voorbehouden.