BUSAFPRAKEN

Barthel vzw staat in voor het geregeld leerlingenvervoer. Onze schoolbus brengt de kinderen van onze school veilig naar de klas en weer thuis. Onze chauffeurs beschikken over het juiste rijbewijs. Voor de busreis gelden een aantal belangrijke afspraken:

1             Bij het opstappen

 • Indien de leerling ziek is, of om een andere reden niet met de bus meegaat, verwittig ’s morgens, tussen 7 u. en 7.30 u. per SMS op onze bus-o-foon : 0473 / 48 08 38
 • Indien we herhaalde malen nodeloos langskomen, behouden we ons het recht om de rit toch aan te rekenen.
 • De kinderen staan buiten klaar. Er wordt niet aangebeld door de begeleiders. 
 • De verantwoordelijkheid voor de kinderen ligt bij de ouders tot ze opgestapt zijn.
  Beleefdheid is niet uit den boze. Een goeie morgen is altijd welkom.

2             Tijdens de rit

 • De kinderen zitten neer op de door de begeleider aangewezen plaats en dragen de veiligheidsgordel.
 • Er wordt niet gegeten, gedronken of gesnoept op de bus. Ontbijten gebeurt thuis aan tafel.
 • De kinderen moeten zich gedragen op de bus: niet roepen of tieren, geen ruzie maken.
 • Er wordt geen huiswerk gemaakt op de bus.
 • De begeleiders zijn verantwoordelijk voor de orde en tucht op de bus. Iedereen luistert naar hen.

3             Afstappen

 • Eenmaal de kinderen zijn afgestapt, zijn de ouders ervoor verantwoordelijk. De ouders worden verzocht aan de afstapplaats te staan. Er worden geen kinderen overgestoken.
 • Mocht de bus uitzonderlijk eens pech hebben en die is méér dan 15 min. te laat, bel dan naar school: 056/41 47 88 of de bus-o-foon: 0473 / 48 08 38

© 2018 Gemeentelijke Basisschool Barthel. Alle rechten voorbehouden.