Barthel vzw

Omdat de stad Menen, ons schoolbestuur, zich voor alle scholen gelijkwaardig moet inspannen, werden in de gemeentescholen vzw's opgericht om de nevendiensten waar te maken. De vzw Gemeenteschool werd eind 2011 opgedoekt en kende haar opvolger in Barthel vzw.

De vereniging heeft tot doel bij te dragen, op welke wijze ook, tot de verstandelijke, culturele en sociale vorming van de leerlingen van de gemeentelijke basisschool uit Rekkem, alsook diensten te verschaffen van welke aard ook om een goede school te maken: maaltijden verstrekken, kinderopvang verrichten, leerlingenvervoer, sportactiviteiten, schoolreizen en vakanties inrichten, culturele activiteiten organiseren en het uitgeven van publicaties.

Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handeldsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.

De dagelijkse leiding van de vzw is in handen van de raad van beheer.

Meermaals per jaar komt ook de algemene vergadering samen.Onze vzw biedt aan

Schoolbus

De bus brengt de kinderen elke morgen van thuis naar school en 's avonds terug veilig terug.  Via de bus-o-foon vraagt u de busbegeleidster of de kinderen opgepikt kunnen worden.

Schoolrestaurant

Onze chef-kok bereidt dagelijkse de lekkerste schoolmaaltijden voor jullie kleine spruit. Klik hieronder voor het menu.


Kinderopvang

Elke morgen en avond mogen de kinderen spelen en ravotten. Op woensdagnamiddag wordt er een programma aangeboden. De tijd vliegt voorbij in de opvang.Onze prijzen

De raad van beheer bepaalt de prijzen die de vzw aanrekent voor haar diensten. Deze worden informatief voorgelegd aan de schoolraad van GBS Barthel. De raad van beheer van de vzw probeert steeds te zorgen voor heel democratische prijzen.

SCHOOLBUS SCHOOLRESTAURANT

KINDEROPVANG

De kostprijs per rit bedraagt € 1,50 per kind. Deze wordt maandelijks toegevoegd aan de factuur.

Een kleuter betaalt € 3,00  (€ 2.20 voor de maaltijd en € 0.80 toezicht) voor een warme maaltijd.

Een leerling uit het lager van het 1e,2e, 3e lj  betaalt hiervoor € 3,25  (€ 2,45 voor de maaltijd en € 0.80 toezicht).

Een leerling van het 4e, 5de,6de lj betaalt € 3.40  (€ 2.60 voor de maaltijd en € 0.80 toezicht)

Leerlingen die de picknick nemen op school, betalen € 1,00.

Elke morgen is er ook verse soep (0,35 EUR) of fruitsap (0,40 EUR) (EcoApple via melkcentrale Dejonghe). Een eigen drankje mag ook maar limonades worden niet toegelaten.

De maaltijden en de drankjes worden maandelijks via de factuur aangerekend.

Het tarief voor de opvang bedraagt 1,60 EUR/uur/kind, per (begonnen) kwartier gerekend! 

(U betaalt dus 0,40 EUR/begonnen kwartier/kind)

Om 18.30 uur eindigt de opvang. Daarna wordt 18,00 EUR per begonnen uur aangerekend aan de ouders van de kinderen die nog uitzonderlijk aanwezig zijn. Ouders die deze regel misbruiken, zullen niet meer toegelaten worden tot de opvangdienst.

Het personeel van de vzw

Barthel vzw stelt heel wat mensen te werk in de keuken of de opvang. Sommigen van hen hebben een contract met de vzw, weer anderen zijn in dienst als wijk-werker.

Heidi Christiaens

Heidi Christiaens

Opvoeder

Dorine Bekaert

Dorine Bekaert

Wijkwerker

Isis Ghyselink

Isis Ghyselink

Kinderverzorgster

Goedele Louwagie

Goedele Louwagie

Wijkwerker

Saskia Vandendriessche

Saskia Vandendriessche

Keukenmedewerker

Rik Boone

Rik Boone

Wijkwerker

Nadine Werbrouck

Nadine Werbrouck

Wijkwerker

Suzanne Digiacinto

Suzanne Digiacinto

Wijkwerker

De raad van beheer

De raad van beheer bestaat uit allemaal vrijwilligers.  Er werd gekozen voor een mix van personeel van de school en ouders. Geen enkele bestuurder ontvangt een vergoeding voor zijn of haar werk in de vzw.

Tom Vandamme

Tom Vandamme

Voorzitter

Nancy Rammant

Nancy Rammant

Raadslid

Els Deschamps

Els Deschamps

Secretaris

Cherrone Deltour

Cherrone Deltour

Raadslid

Yves Ovaere

Yves Ovaere

Schatbewaarder

Severine Verhulst

Severine Verhulst

Algemene vergadering

Joke Dehaeze

Joke Dehaeze

raadslid

© 2018 Gemeentelijke Basisschool Barthel. Alle rechten voorbehouden.