Onze partners

Onze school is een gemeentelijke basisschool. Het bestuur is in handen van de Stad Menen. Wij organiseren zowel kleuteronderwijs als de lagere school. 

Het schoolbestuur kunt u bereiken op het volgende adres:

Stad Menen
Schoolbestuur GBS Barthel
Grote Markt 1
8930 Menen

De schepen van onderwijs is mevrouw Griet Vanryckegem.
De ambtenaar voor onderwijspersoneel is mevrouw Peggy Deleu.


Onderwijs en permanente ontplooiingskansen zijn een recht voor elke mens. De gemeente is door haar nabijheid het best geplaatst om dit grondwettelijk recht te waarborgen. Ze kent immers de lokale en specifieke noden en speelt daarop in met een eigen onderwijsbeleid. Daarom ondersteunt OVSG de steden en de gemeenten bij het organiseren van democratisch, kwaliteitsvol en zorgzaam onderwijs.

Meer info op hun website.

Gork is een regionaal netwerk van het gemeentelijk onderwijs dat een zeer sterke werking en netwerking wist uit te bouwen: dit zowel voor leerkrachten, directeurs, beleidsondersteuners als zorgoordinatoren.

Meer info op hun website.

Gescheiden door the Golden River van weleer, maar verenigd in denken en aanbod, werden bruggen geslagen tussen de GBS Wevelgem, GBS De Wonderwijzer (Lauwe), GBS Barthel (Rekkem) en AVBS De Kleine Prins (Menen). Zo ontstond onze scholengemeenschap 'De Leiebrug'.

Meer info op hun website.

In Menen is er een Lokaal Overlegplatform voor het basisonderwijs, kortweg LOP BaO Menen. 

Meer info op hun website.

CLB staat voor Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Elke school werkt samen met een CLB. Voor ons is dat het CLB 'Mandel en Leie', consultatiekabinet Menen.

Meer info op hun website.


Onze partnerscholen


© 2018 Gemeentelijke Basisschool Barthel. Alle rechten voorbehouden.